T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Resmi Kurumlar  >>   İlçe Özel İdare Müdürlüğü İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

1- KURULUŞUN GENEL TANIMI

İlçe Özel İdare Müdürlüğümüz Kaymakamlık Makamına bağlı olarak çalışmaktadır. İlçe Özel İdare Müdürlüğü Pınarbaşı Mahallesi,Çiçekli Caddesi 45/3 no’ lu binada hizmet vermektedir. İlçe Özel İdare Binasının Giriş katı Andırın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere İl Özel İdaresine teklif sunulmuş olup, Orta katında Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi, Üst katında ise Özel İdare Müdürlüğüne ait iki adet lojman bulunmaktadır.

 
2- TEŞKİLAT YAPISI 

Yetersizdir.

3- KADRO VE PERSONEL DURUMU 

İlçe Özel İdare Müdürlüğünde 1 Müdür 1 Memur ve 1 Hizmetli kadrosu olmakla beraber 1 Müdür Vekili ve 1 Kaloriferci ile hizmet vermektedir. Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı Bakım Şubede 2 Şoför, 1 Grayderci, 1 Dozerci, 1 Silindirci, 3 Bekçi, 1 İşçi olmak üzere 9 kadrolu personel ile ayrıca 1 Grayderci,1 Şoför, ve 1 Eskavatör Operatörü taşeron personel olmak üzere toplam 12 personel bulunmaktadır. 4 Kamyon, 1 Dozer, 2 Greyder, 1 Eskavatör 1 Silindir, olmak üzere 9 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır.

  

4- BİNA VE LOJMAN DURUMU-DİĞER TESİSLER

İlçemizde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 3 katlı hizmet binası ve lojmanı ile Kaymakam lojmanı ve şu anda Sütçü  İmam Üniversitesine  tahsisli Andırın Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılan hamam ve iş hanımız mevcuttur. İlçe Özel İdare Hizmet Binasında bulunan lojmanlarda 2 Adet Özel İdare Personellerimiz oturmaktadır.

 

5- İHTİYAÇ VE SORUNLAR 


Personel azlığı ve yetersizliği Muhasebe işlemleri, Numarataj işlemleri, Yol yapım ve Kontrolleri, Ruhsat denetimi, Köy Aydınlatmalarının kontrolü, Kaçak yapı yıkım, takip ve kontrollerinde aksaklıklara ve uygulamada gecikmeye neden olmaktadır. Müdürlüğümüzde 1 memur 1 Hizmetli ve 1 teknik elemana ihtiyaç vardır. Personel azlığı; yazışmaların takibi, Yapılacak işlerin uygulanması, takibi, kontrolü ve muhasebeleştirilmesinde gecikme ve aksaklıklara yol açmaktadır.

   

6- MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN HİZMETLERİ

  • İlçemize bağlı 53 Köy Muhtarlığı 10 Mahalle Muhtarlığı olmak üzere toplam 63 Muhtarın maaş ödemeleri,
  • İl’den gelen İlköğretim ödenek işlemlerinin yapılması,
  •  İlçemize bağlı belediye sınırları dışında kalan umuma açık iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi,
  • İlçemize bağlı 53 köyümüzde yapılan binalarla ilgili izinlerin verilmesini, numaralandırılmasını,
  • Müdürlüğümüze bağlı Bakımevinde bulunan araç gereç ve personellerle 53 köyümüzün yollarının bakım onarımlarını yapmak ve iyileştirmesini sağlamak
  • Numarataj çalışmalarını takip etmek ve yürütmek,
  • Tahrir Emlak kayıtlarında kaydı bulunanlara müracaatları halinde kayıt evrakı vermek.
  •  Köy Aydınlatmalarının aylık olarak kontrolünü yapmak

 


              

MUSTAFA MASLAK
ANDIRIN KAYMAKAMI